LUBELSKIE DWORCE są Spółką Akcyjną, w której 100% akcji posiada Samorząd Województwa Lubelskiego. Do dnia 11 września 2013 roku funkcjonowało pod firmą „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „WSCHÓD” S.A.”. Kapitał zakładowy Spółki to 18.200.000 złotych.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Spółkę jest prowadzenie działalności dworcowej oraz pełnienie funkcji koordynacyjnej i nadzorczej w stosunku do spółek zależnych, które prowadzą działalność przewozową.

            W skład grupy kapitałowej wchodzą:

  1. PKS Hrubieszów Spółka z o. o.,
  2. Lubelskie Linie Autobusowe Spółka z o. o.,
  3. PKS Włodawa Spółka z o. o.

W spółkach tych Lubelskie Dworce S.A. posiadają 100% udziałów.