LUBELSKIE DWORCE są Spółką Akcyjną, w której 100% akcji posiada Samorząd Województwa Lubelskiego. Do dnia 11 września 2013 roku funkcjonowało pod firmą „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „WSCHÓD” S.A.”. Kapitał zakładowy Spółki to 18.200.000 złotych.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Spółkę jest zarządzanie dworcami autobusowymi oraz nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi, które prowadzą działalność przewozową osób tworząc wspólnie z nimi grupę kapitałową.

            W skład grupy kapitałowej wchodzą:

  1. PKS Hrubieszów Spółka z o. o.,
  2. Lubelskie Linie Autobusowe Spółka z o. o.,
  3. PKS Włodawa Spółka z o. o.

W spółkach tych Lubelskie Dworce S.A. posiadają 100% udziałów.